Socionom

Pensionerad socialdirektör vid Länsstyrelsen i Kalmar län

Mer än 40 år i svensk socialtjänst

Expertis

 

Barn- och familjeärenden

Sekretessärenden och sekretesslagstiftning

Handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen och förvaltningslagen

 

Konsulttjänster

 

Utredningar i barn- och familjefrågor: 
Nätverksutredningar, vårdnadsutredningar, boendeutredningar

Handledning av socialsekreterare

Utbildning i socialtjänstlagen

 

Styrelseuppdrag

 

Ordförande Rädda Barnen, Kalmar län

Ordförande Sveriges Pensionärsförbund i Kalmar

Solstickan, Kalmar län

Fröbergska stiftelsen

 

Kontakt

 

Smålandsgatan 10
392 33 Kalmar

Mobil 070 281 9162

marianne@branden.se